Arbeidsgerelateerde fysiotherapie
Fysieke klachten kunnen ook door het werk ontstaan, denk daarbij aan nek- en rugklachten of KANS/RSI. Deze klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat vormen een belangrijke oorzaak voor (langdurig) arbeidsverzuim en leiden soms tot arbeidsongeschiktheid.

Alleen het verhelpen van de klachten is in deze situatie niet voldoende en er zal ook gekeken moeten worden naar de oorzaak. Een werkplekonderzoek is dan vaak noodzakelijk om te kijken of deze optimaal is ingesteld. Maar al is de werkplek goed dan kunnen er alsnog klachten ontstaan als men het werk niet op de juiste wijze uitvoert. Vaak wordt het werk al jaren op een (onbewuste) manier uitgevoerd door een gewoontehouding of -beweging. Het is dan belangrijk dat men bewust wordt van deze houding of beweging, van onbewust naar bewust.

Wanneer men er bewust van is kunnen we gaan kijken hoe het werk beter uitgevoerd kan worden om de kans op recidivering van de klachten te verkleinen. Ook de rustmomenten, zowel de korte als lange pauzes, tijdens het werk zijn van essentieel belang om te herstellen.

Behandeling
De behandeling zal niet alleen bestaan uit het verhelpen van de klachten en het trainen om de belastbaarheid te optimaliseren, maar ook uit het coachen van de werknemer om het werk op een optimale wijze uit te voeren. Het uitvoeren van een werkplekonderzoek behoort ook tot de mogelijkheden zodat zonodig adviezen gegeven kunnen worden ter verbetering van deze werkplek. Hierbij zal dan een consult op de werkplek plaats vinden.