Manuele Therapie naar Marsman
De Marsman-methode is manuele therapie, gericht op het verbeteren van de individuele voorkeursmobiliteit bij klachten aan het bewegingsapparaat.
De voorkeursmobiliteit is zeer persoonlijk en bepaalt al uw bewegingen in het dagelijks leven.
Een voorbeeld hiervan is het rechts- of linkshandig zijn. 

Bij het eerste consult neemt de fysiotherapeut uitgebreid notitie van uw klachten. Daarbij is het niet alleen van belang wáár de klacht zich uit, maar ook hoe en op welke tijden. Bijvoorbeeld tijdens beweging of juist in rust en of er sprake is van uitstraling enzovoort. 
Hierna volgt een nauwkeurig lichamelijk onderzoek naar de voorkeursmobiliteit van het bewegingsapparaat. Als uw klachten verklaard kunnen worden door de bevindingen uit het onderzoek, kunt u behandeld worden door middel van de manuele therapie volgens Marsman.

De therapie
Meestal worden passieve mobilisaties toegepast. Daarbij tracht de fysiotherapeut voorzichtig de beweeglijkheid in de gewrichten te vergroten. Hij houdt daarbij rekening met uw klachten, uw beperkingen en uw voorkeursmobiliteit. Daardoor is deze methode vrijwel pijnloos.
Door de behandelingen zullen de bewegingsfuncties direct verbeteren. Meestal gaat dit gepaard met een vermindering van de klachten. Hoewel de behandeling zelf niet pijnlijk is, kan door de verbeterde beweeglijkheid, de volgende dagen enige spierpijn optreden. Reeds na enkele behandelingen zou, een duidelijke verbetering moeten optreden. Soms moeten dan nog enkele behandelingen volgen om de klachten verder te doen afnemen.

Kosten
Als de behandeling wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut, vergoeden nagenoeg alle verzekeraars de behandelingen. Het aantal behandelingen zal in het algemeen vallen binnen de voorwaarden van de aanvullende verzekering.